Müşterilerimiz: Müşteri sadakati sağlamak, çözüm odaklı olmak önceliğimizdir. Müşterilerimiz için değer yaratmak, isteklerine kalite ve istikrarla karşılık vermek kurum politikamızdır. Müşterilerimizin sağlığı herşeyden daha önemlidir.

Çalışanlarımız: En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır. Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak, etkinliklerini ve yetkinliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak ve işbirliği ile dayanışmanın olduğu bir ortam yaratmak, işinde devamlı gelişen “mutlu çalışanlar” sağlamak işimizin gereğidir.

Açıklık ve Dürüstlük: Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak ve saygı göstermek iş yapma felsefemiz ve vazgeçilmezimizdir. Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan” ilkesi ile iyi niyet ile davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir. Toplumumuz ve dünya için çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Kaynak yaratmak: Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak yaratmaktır. Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı olmasını sağlamak ana ilkelerimizdendir.

Yaratıcılık: Müşteri ihtiyaçlarını önceden sezerek, bunları karşılamak için çözümler üretmek.