Hijyen ekspertizi konusunda eğitimli personelimiz tarafından uygulama noktalarından farklı numuneler alınarak hijyen ölçümü yapılmaktadır. Test sonuçlarına göre risk durumu ortaya çıkarılmakta ve bu durum rapor edilmektedir.

Uygulama öncesi ve sonrasındaki "Hijyen Ekspertizi" yapılarak, hassas yüzeylerdeki zararlı patojen miktarı tutanak üzerine kayıt edilir ve bir kopyası müşteriye verilir.

Bu sayede, hijyen uygulamalarının izlenmesi ve iyileştirilmesi daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Temel olarak, sistem, yüzeylere uygulanan bir test cihazı ve test sonuçlarını değerlendirmek için bir okuyucudan oluşur.

ATP+ADP+AMP Hijyen İzleme Sistemi'nin çalışma prensibi, yüzeylerdeki ATP, ADP ve AMP seviyelerini ölçerek temizlik durumunu değerlendirmektir. Bu bileşikler, canlı hücrelerin metabolik faaliyetlerinde enerji taşıma ve transferinde önemli rol oynarlar. Temiz bir yüzeyde bu bileşiklerin düşük düzeyde bulunması beklenirken, kirli veya kontamine bir yüzeyde daha yüksek seviyeleri tespit edilebilir.